Technische specificaties

Materiaal

: samengesteld uit natuurlijk natrium

  bentoniet klei en rubber.

Dichtheid : ca. 1,48kg/dm3
Dilatatiedruk : min. 0,7 N/mm2
Gewicht  : 0,36 kg/m (20 x 25 mm)
Rol : 30 meter
Opslag : indien in originele verpakking
  droog en vorstvrij opgeslagen,
  onbeperkt houdbaar 
Code Artikel st/box Kg/m
  DNH   Colmarub 25x19 mm 30 0,72


Contact

PLAKA Belgium
Industrielaan 2
B-1740 Ternat
T: +32 (0)2 582 29 45
F: +32 (0)2 582 19 62
E: info@plakagroup.be
Aanmelden voor PLAKA E-news Plaka Group

PLAKA GROUP BUILDING SITE SOLUTIONS

PLAKA® is a registered trademark of CRH® plc,
The International Building Materials Group

© 2013 All rights reserved by the Plaka Group