Verticale toepassing

Ons noppenfoliesysteem heeft volgende functies:

  • De Isodrain Geodrain laat toe een beschermende, drainerende en filterende laag te maken.
  • De geotextiel, gelast op de noppen, vermijdt het dichtslibben van de open structuur.
  • De Isodrain Geodrain wordt met de HDPE zijde geplaatst tegen de te beschermen muur. Het geotextielvlies is in contact met de grond.
  • De Isodrain Geodrain kan ook gebruikt worden om wanden te draineren tegen keermuren. Het geotextielvlies wordt dan geplaatst tegen de keermuur. Het vlies vermijdt het dichtslibben van de drainage.

Horizontale toepassing

De noppenfolie Isodrain Geodrain wordt met de geotextielzijde naar boven geplaatst.

Hij heeft een uitstekende drukweerstand waardoor de arbeiders er mogen op lopen tijdens het aanbrengen van de eindlaag. Isodrain Standaard kan ook gebruikt worden bij het maken van daktuinen (groendaken), vloeren of andere toepassingen, waar een bescherming nodig is tegen vochtigheid.

De Isodrain Geodrain laat toe:

  • Het infiltrerend water te draineren naar drainagebuizen, welke aangesloten zijn op een afvoersysteem in bijvoorbeeld “groene daken”.
  • Klassieke drainagesystemen te vermijden door zijn plaatsingsgemak.


Contact

PLAKA Belgium
Industrielaan 2
B-1740 Ternat
T: +32 (0)2 582 29 45
F: +32 (0)2 582 19 62
E: info@plakagroup.be
Aanmelden voor PLAKA E-news Plaka Group

PLAKA GROUP BUILDING SITE SOLUTIONS

PLAKA® is a registered trademark of CRH® plc,
The International Building Materials Group

© 2013 All rights reserved by the Plaka Group