Belasting op hijshuls 995 DG

Dit anker 995 DG kan met een hijsstrop met zeskant gehesen worden.  De ankers mogen niet onder 90° belast worden en zijn dus niet geschikt voor het kantelen van elementen.


Onderstaande belasting is de maximale toelaatbare werkbelasting in kN, wat uitsluitend geldt voor
genoemd anker in combinatie met genoemd hijsgereedschap. De belasting geldt uitsluitend bij
toepassing van de aangegeven verankeringsstaaf (die niet meegeleverd wordt).
Let op: minimale randafstanden en benodigde bijlegwapening volgens tabel.

 

Min. Element 

dikte mm

M

mm

Loodrecht hijsen (0-10°)

Met zeskant

Hijsen onder

een hoek

(10 - 30°) Met zeskant

Hijsen onder een hoek

(30 - 45°)

Met zeskant

M12 60 60 60
≥ 160 - 6,7 6,7 5,6
M16 75 75 75
≥ 180 - 10 10 15
M20 90 90 90
 ≥ 240 - 15 15 15
M24 100 100 100
≥ 240 - 21 21 21
M30 135 135 135
≥ 440 - 40 40 40


Betondruksterkte tijdens hijsen ≥ 15 N/mm2.Bijlegwapening

Loodrecht hijsen (0-10°)
Zonder extra bijlegwapening kan tot een hoek van 10° gehesen worden van M12 t/m M24.

De standaard mattenwapening moet wel aanwezig zijn. Bij M30 moet extra randwapening toegepast worden over de gehele breedte a (aR+aZ+aR).

 

x

M

mm

d

mm

h
mm
aR
mm
aZ
mm

Randwapening

mm

M12 160 380 215 430
M16 180 435 315 630
M20 240 500 390 780
M24 240 560 460 920
M30 440 730 545 1090 2 rond 12

 De dimensionering betreft de minimale maten.
 Er is uitgegaan van 30 mm betondekking.

 

 

Hijsen onder een hoek (0-45°)
Met dwarskrachtbeugel kan tot een hoek van 45° gehesen worden. De standaard
mattenwapening moet wel aanwezig zijn.

    Dwarskrachtbeugel
x

M

mm

d

mm

h

mm

aR

mm

aZ

mm

ØD1 mm

L1

mm

M12 160 380   400   430 10   380
M16 180 435   610   630 10   600
M20 240 500   610   780 16   600
M24 240 560   945   920 16   945
M30 440 730   925 1090 20   925

  De dimensionering betreft de minimale maten.

  Er is uitgegaan van 30 mm betondekking. 

 Contact

PLAKA Belgium
Industrielaan 2
B-1740 Ternat
T: +32 (0)2 582 29 45
F: +32 (0)2 582 19 62
E: info@plakagroup.be
Aanmelden voor PLAKA E-news Plaka Group

PLAKA GROUP BUILDING SITE SOLUTIONS

PLAKA® is a registered trademark of CRH® plc,
The International Building Materials Group

© 2013 All rights reserved by the Plaka Group