Plaatsing van de Jaw-Fix

 
 
Controleer de flensdikte van de stalen ligger waarop de Jaw-Fixzal bevestigd worden, om het juiste type te kiezen.   Controleer de vorm van de flens van de stalen ligger: parallel of geheld. De helling mag niet meer dan 14% bedragen.
     
 
Plaats de Jaw-Fix op de flens van de stalen ligger en druk manueel de spie in. De spie wordt steeds aan de onderzijde van de stalen ligger geplaatst.  

Klop met een hamer (ongeveer 500 gr) op de spie tot deze vast zit en niet meer verder kan.

 

     
 
  Via de merktekens op de spie, kan men checken of deze correct geplaatst is. De nummers stemmen overeen met de flensdikte van de stalen ligger. Deze dienen als hulplijn bij de controle. De plaatsing is correct, als de spie twee groeven werd ingeduwd op een parallel flens of één groef op een hellende flens.
Plaats de draadstang en zet deze met 2 moeren vast. De draadstang kan enkel loodrecht op de stalen ligger belast worden.
 
 


Contact

PLAKA Belgium
Industrielaan 2
B-1740 Ternat
T: +32 (0)2 582 29 45
F: +32 (0)2 582 19 62
E: info@plakagroup.be
Aanmelden voor PLAKA E-news Plaka Group

PLAKA GROUP BUILDING SITE SOLUTIONS

PLAKA® is a registered trademark of CRH® plc,
The International Building Materials Group

© 2013 All rights reserved by the Plaka Group