Specificaties

De FSA bouten mogen gebruikt worden in gescheurd en niet-gescheurd beton van klasse C20/25 tot en met C50/60. De FSA bouten zijn titularis van het Europees Technisch Advies ETA-08/0173 volgens ETAG 001-1 optie 1. De lasten moeten bepaald worden volgens methode A van de ETAG, op basis van de karakteristieke waarden, vermeld in de ETA.
Toelaatbare belastingen1) 2)
Verzinkt
  Niet-gescheurd beton C20/25 Gescheurd beton C20/25
  Trek kN  Schuif3) kN Trek kN  Schuif3) kN
M   8 x  72   3.6   4.8 2.0   4.8
M 10 x 112   6.3   8.6 3.6   8.6
M 12 x 103   7.9 11.0 4.8 11.0
M 12 x 103   7.9 11.0 4.8 11.0
M 12 x 163   7.9 11.0 4.8 11.0
M 16 x 138 16.7 21.0 9.5 21.0
M 16 x 178 16.7 21.0 9.5 21.0
     
RVS 316
  Niet-gescheurd beton C20/25 Gescheurd beton C20/25
  Trek kN  Schuif3) kN Trek kN  Schuif3) kN
M   8 x  72   3.6   5.2 2.0   5.2
M 10 x 112   6.3   8.1 3.6   8.1
M 12 x 103   7.9 11.9 4.8 11.9
M 12 x 103   7.9 11.9 4.8 11.9
M 12 x 163   7.9 11.9 4.8 11.9
M 16 x 138 16.7 22.4 9.5 22.4
M 16 x 178 16.7 22.4 9.5 22.4
     
1) De waarden van de belasting zijn inclusief de partiele veiligheidsfactoren van de weerstand conform de goedkeuring en een partiele veiligheidsfactor op de actie γF= 1.4. Ze zijn van toepassing voor wapeningsstaven s ≥ 15 cm uit elkaar geplaatst of als alternatief wapeningsstaven s ≥ 10 cm in combinatie met wapeningsstaven diameter van ds ≤ 10 mm uit elkaar geplaatst.
2) Het beton wordt als ongescheurd beschouwd, wanneer de waarde van de spanning binnen het beton σL + σR ≤ 0 is. Bij gebrek aan gedetailleerde informatie, kan als controle de σR = 3 N/mm2 worden aangenomen (σL is gelijkwaardig aan de spanning binnen het beton als gevolg van externe krachten, dwingt op inbegrepen anker; σR is gelijkwaardig aan de spanning die voortvloeit uit het krimpen of kruipen van het beton, evenals het niet juist plaatsen van de steunen of temperatuurvariaties).
3) De schuifbelastingen zijn van toepassing voor een anker zonder invloed van randafstanden. Voor schuifbelastingen dicht bij een rand (c ≤ 10 x hef), moeten de waarden gecorrigeerd worden volgens ETAG, Annex C, ontwerpmethode A.


 


Contact

PLAKA Belgium
Industrielaan 2
B-1740 Ternat
T: +32 (0)2 582 29 45
F: +32 (0)2 582 19 62
E: info@plakagroup.be
Aanmelden voor PLAKA E-news Plaka Group

PLAKA GROUP BUILDING SITE SOLUTIONS

PLAKA® is a registered trademark of CRH® plc,
The International Building Materials Group

© 2013 All rights reserved by the Plaka Group