Montage

De bevestiging is voorzien op minstens 80mm van de bovenste rand van de draagstructuur.
De draagstructuur, waarin de winkelhaken bevestigd worden, dient één van volgende types te zijn :

  • volle betonblokken
  • holle betonblokken, gevuld met mortel
  • kalkzandsteen blokken
  • gewapend beton
 

 5 vaak voorkomende fouten

  1. Geen rekening houden met alle extra belastingen (gewicht raam).
  2. Een slechte maatkeuze van de winkelhaken (2/3 van dorpel moet ondersteund zijn).
  3. Een willekeurige tussenafstand van de winkelhaken.
  4. Een ongeschikte draagstructuur (bv snelbouw).
  5. Bevestiging te dicht bij de rand.
Resultaat : de projectleider heeft het niet aangedurfd om de beglazing in de raamkaders te plaatsen


Contact

PLAKA Belgium
Industrielaan 2
B-1740 Ternat
T: +32 (0)2 582 29 45
F: +32 (0)2 582 19 62
E: info@plakagroup.be
Aanmelden voor PLAKA E-news Plaka Group

PLAKA GROUP BUILDING SITE SOLUTIONS

PLAKA® is a registered trademark of CRH® plc,
The International Building Materials Group

© 2013 All rights reserved by the Plaka Group