Plaka-Teplo thermische spouwankers

Vergelijking met gegalvaniseerde spouwankers

Plaka Teplo spouwankers zijn zodanig ontworpen dat zij kunnen weerstaan aan minstens 1 kN trek- en drukkracht. Hierdoor moeten er minder spouwankers per m2 gevel voorzien worden, in vergelijking met spouwankers uitgevoerd in gegalvaniseerd staal.

 

Vergelijking theoretisch benodigd aantal spouwankers per m2 gevel

Spouw-
breedte

(mm)
Product/diameter/lengte Windbelasting (Pa)
500 1000 1500 2000 2500
150 Plaka Teplo 6 - 285 1 2  3  4  5
200 Plaka Teplo 6 - 335 1 2  3  4  5
300 Gegalvaniseerd - 4 - 400 2 4 6 8 10
Plaka Teplo 7 - 435 1 2  3  4  5

 

Volgens de Nationale Belgische Bijlage van Eurocode 6 [1], zijn er per m2 gevel minstens 5 spouwankers vereist. Zoals in tabel A weergegeven, zijn er in de meest ongunstige situatie (2500 Pa windbelasting en 300mm spouwbreedte) 5 Plaka Teplo spouwankers per m2 gevel nodig, in vergelijking met 10 gegalvaniseerde spouwankers. In de andere gevallen zou het in principe mogelijk zijn om een kleiner aantal Plaka Teplo spouwankers te gebruiken en bijgevolg de arbeidskosten op de werf te beperken, maar wordt er volgens de Norm toch nog een minimum van 5 ankers/m² voorgeschreven. Hiermee rekening houdend, loont het naast de duidelijke energiebesparing nog steeds de moeite om Plaka Teplo spouwankers te gebruiken in vergelijking met gegalvaniseerde ankers.

Omwille van de lagere densiteit van de vereiste spouwankers en in het bijzonder de lage thermische geleidbaarheid van de Plaka Teplo ankers (0,7 W/(mK)), zijn kleinere en dus betere U-waarden mogelijk met de bijkomende mogelijkheid om de isolatiedikte te reduceren, in vergelijking met gegalvaniseerde spouwankers.
In onderstaande thermische studie wordt een wand beschouwd met een binnenspouwblad van 140 mm betonblokken, 270 mm spouwisolatie (rotswol) en 90 mm buitenmetselwerk. Het aantal spouwankers wordt vergeleken voor het gebruik van de Plaka Teplo en gegalvaniseerde stalen spouwankers onder een bepaalde windbelasting.

 

Spouw-breedte
(mm)
Product/diameter/lengte Windbelasting (Pa)
500 1500 2500
# # #
150 Plaka Teplo 6 - 285 5 5 5
200 Plaka Teplo 6 - 335 5 5 5
300 Gegalvaniseerd - 4 - 400 5 6 10
Plaka Teplo 7 - 435 5 5 5

 

Het kan afgeleid worden dat het gebruik van Plaka Teplo spouwankers, in vergelijking met gegalvaniseerde spouwankers, veel warmteverlies met zich meebrengt. Indien men ook de verhoogde weerstand tegen corrosie overweegt, is er geen twijfel meer mogelijk en is de keuze voor Plaka Teplo voor de hand liggend.

De U-waarden worden vergeleken bij een windkracht van 1500 Pa:

U -waarden (W/(m²K))
Spouw-breedte
(mm)
Zonder spouwhaken 5 Plaka Teplo/m² 6ɸ4 galva/m²
300 0,1207 0,1211 0,1394
0 + 0,34 % + 15,08 %

 

Het is interessant om op te merken dat de U-waarde van de wand in een courant geval (1500Pa windbelasting) toeneemt tot 0,134 W/(m²K) of +15,08% indien men gebruik maakt van gegalvaniseerde spouwankers. Men zal hier dus een dikkere of beter isolerende spouwisolatie moeten plaatsen om deze correctie op te vangen. Dit in tegenstelling tot het gebruik van Plaka Teplo spouwankers, waarbij de U-waarde niet gecorrigeerd wordt.
     

 


 
Contact

PLAKA Belgium
Industrielaan 2
B-1740 Ternat
T: +32 (0)2 582 29 45
F: +32 (0)2 582 19 62
E: info@plakagroup.be
Aanmelden voor PLAKA E-news Plaka Group

PLAKA GROUP BUILDING SITE SOLUTIONS

PLAKA® is a registered trademark of CRH® plc,
The International Building Materials Group

© 2013 All rights reserved by the Plaka Group