PLAKA MEDIA CENTER
Toon downloads
Download media
PLAKA CONTACT
Tel: +32(0)2.582.29.45

Technische gegevens

  • Geformuleerd met nieuwe nanotechnologie om kans op krimp- en scheurvorming tot een minimum te beperken.
  • Uitstekende eigenschappen voor reparatie van lagesterkte beton (druksterkte > 25 MPa na 28 dagen).

Verpakking :  zak van 20 kg.
Verbruik

: 4,4 liter water per zak van 20 kg, geeft ongeveer 13,0 liter gietspecie. Verbruik

  bij 1,85 kg gemengd product per m²/mm laagdikte (ongeveer 1,5 kg droog poeder

  per m²/mm laagdikte).Begin en einde van de binding en praktische gebruiksduur:
Temperatuur °C Begin binding Einde binding Praktische gebruiksduur
20°C 2,5 tot 4 u. 4 tot 6 u. 45 tot 60 min.

 

Eigenschap


 

 

Norm


 

 

Eenheid


 

 

Norm
EN 1504-3

 

Gemeten
waarde

(min. 1/jaar

of extern)

Gedeclareerde
waarde 

 

Vorm -       grijs poeder
Chloride-ionen gehalte EN 1015-17 % ≤  0,05   0,02
Korrelopbouw - mm     max. 1,4
Laagdikte minimum - mm     5 (horizontaal)
Laagdikte maximum


 
-


 
mm


 
   

75 (verticaal)
min. 5 - max. 50

(boven het hoofd)

Densiteit - g/cm³     ca.  1,82

Aanmaakwater per zak

van 20 kg 

-
 
liter
 
    ca. 4,2 - 4,6
 
Verwerkingstijd - minuten     45 - 60

Ondergrond- en

omgevingstemperatuur

-
 
°C
 
    tussen +5 en +30 
 
Druksterkte na 1 dag EN 12190 N/mm² -   ca. 18
Druksterkte na 28 dagen   N/mm² ≥ 25,0   ≥ 18
Elastiteitsmodulus 28 dagen
 
EN 13412
 
N/mm²
 
≥ 15.000
 
± 18.000 - 21.000  

Hechtsterkte (28 dagen)

beton

EN 1542 N/mm² ≥   1,5     ≥  2,7

Hechtsterkte na vries en
dooi (50 cylcli met zout)

EN 13687-1 N/mm²
 
≥   1,5
 
2,6
 
 

Hechtsterkte na donder

en stortregen (50 cycli)

EN 13687-2 N/mm² ≥   1,5 2,8  

Hechtsterkte na drogen

(50 cycli)

EN 13687-4 N/mm² ≥   1,5 2,8  
Capillaire absorptie
 
EN 13057
 
kg/m-2/h-0.5 ≤   0,5 0,22  
Scheurbestendigheid (I) Coutinho type ring      

Geen scheuren

na 180 dagen

Scheurbestendigheid (II) DIN type V-goot      

Geen scheuren

na 180 dagen


Uithardingstijden gemeten bij 21ºC ± 2°C en 60% ± 10% relatieve luchtvochtigheid. Bij hogere temperaturen kortere tijden; bij lagere temperaturen langere tijden. De hierboven genoemde technische gegevens zijn statistische gegevens en kunnen verschillen van de werkelijk gemeten waarden. Toleranties zijn beschreven in geschikte standaardresultaten.Contact

PLAKA Belgium
Industrielaan 2
B-1740 Ternat
T: +32 (0)2 582 29 45
F: +32 (0)2 582 19 62
E: info@plakagroup.be
Aanmelden voor PLAKA E-news Plaka Group

PLAKA GROUP BUILDING SITE SOLUTIONS

PLAKA® is a registered trademark of CRH® plc,
The International Building Materials Group

© 2013 All rights reserved by the Plaka Group