PLAKA MEDIA CENTER
Toon downloads
Download media
PLAKA CONTACT
Tel: +32(0)2.582.29.45

Technische gegevens

  • Geformuleerd met nieuwe nanotechnologie om kans op krimp- en scheurvorming tot een minimum te beperken.
  • Uitstekende eigenschappen voor reparatie van lagesterkte beton (druksterkte > 25 MPa na 28 dagen).
  • Lagere E-modulus (klasse R2 van EN1504-3), om spanningen op lage sterkte betonconstructies te verminderen.
  • Met vezels versterkt.

Verpakking : zak van 20 kg
Verbruik

: Indien gemengd met 3,7 liter water per zak van 20 kg, geeft ongeveer
  10,6 liter gietspecie. 1,90 kg gemengd product per m²/mm laagdikte.
  Het verbruik is afhankelijk van de porositeit van de ondergrond.Begin en einde van de binding en praktische gebruiksduur:
Temperatuur °C Begin binding Einde binding Praktische gebruiksduur
5 à 20°C 45 tot 75 min. 60 tot 120 min. 30 tot 45 min.

 
 

Eigenschap


 

 

Norm


 

 

Eenheid


 

 

Norm
EN 1504-3

 

Gemeten
waarde

(min. 1/jaar

of extern)

Gedeclareerde
waarde 

 

Vorm -       grijs poeder
Chloride-ionen gehalte EN 1015-17 % ≤  0,05   ≤  0,03
Korrelopbouw - mm     max. 1
Laagdikte minimum - mm     3 (egalisatielaag)
Laagdikte maximum


 
-


 
mm


 
   

100 (verticaal en horizontaal)

80 ( boven het
hoofd)

Densiteit - g/cm³     ca.  1,91

Aanmaakwater per zak

van 20 kg 

-
 
liter
 
    3,5 - 4,0
 
Verwerkingstijd - minuten     30 - 45
Binding begin - minuten     45 - 75
Binding einde - minuten     60 - 120

Ondergrond- en

omgevingstemperatuur

-
 
°C
 
    tussen +5 en +30 
 
Druksterkte na 1 dag EN 12190 N/mm² -   ≥ 10
Druksterkte na 28 dagen   N/mm² ≥ 15,0   ≥ 30

Hechtsterkte (28 dagen)

beton

EN 1542 N/mm² ≥   0,8   1,8

Hechtsterkte na vries en
dooi (50 cylcli met zout)

EN 13687-1 N/mm² ≥   0,8 1,70  

Hechtsterkte na donder

en stortregen (50 cycli)

EN 13687-2 N/mm² ≥   0,8 1,90  

Hechtsterkte na drogen

(50 cycli)

EN 13687-4 N/mm² ≥   0,8 1,90  
Scheurbestendigheid (I) Coutinho type ring      

Geen scheuren

na 180 dagen

Scheurbestendigheid (II) DIN type V-goot      

Geen scheuren

na 180 dagen

Capillaire absorptie EN 13057
 
kg/m-2/h-0.5 ≤   0,5 0,23  


Uithardingstijden gemeten bij 21ºC ± 2°C en 60% ± 10% relatieve luchtvochtigheid. Bij hogere temperaturen kortere tijden; bij lagere temperaturen langere tijden. De hierboven genoemde technische gegevens zijn statistische gegevens en kunnen verschillen van de werkelijk gemeten waarden. Toleranties zijn beschreven in geschikte standaardresultaten.
 Contact

PLAKA Belgium
Industrielaan 2
B-1740 Ternat
T: +32 (0)2 582 29 45
F: +32 (0)2 582 19 62
E: info@plakagroup.be
Aanmelden voor PLAKA E-news Plaka Group

PLAKA GROUP BUILDING SITE SOLUTIONS

PLAKA® is a registered trademark of CRH® plc,
The International Building Materials Group

© 2013 All rights reserved by the Plaka Group