PLAKA MEDIA CENTER
Toon downloads
Download media
PLAKA CONTACT
Tel: +32(0)2.582.29.45

Technische gegevens

  • Snelzettende, polymeerverbeterde, vezel-versterkte, dunne nivelleringsmortel.

Verpakking : zak van 20 kg
Verbruik

: 1 zak van 20 kg MasterEmaco N 5100 FC geeft ca. 13,5 liter gietspecie.

  Verbruik bij 1,8 kg gemengd product per m²/mm laagdikte (ongeveer 1,5 kg droog

  poeder per m²/mm laagdikte). 
  Het verbruik is afhankelijk van de porositeit van de ondergrond. Voor elke

  specifieke toepassing is het aangewezen om een geschiktheidsonderzoek uit te 

  voeren en het product op een klein proefvlak te testen (in situ tests).

  


 

Eigenschap


 

 

Norm


 

 

Eenheid


 

 

Norm
EN 1504-3

 

Gemeten
waarde

(min. 1/jaar

of extern)

Gedeclareerde
waarde 

 

Vorm -       grijs poeder
Chloride-ionen gehalte EN 1015-17 % ≤  0,05 0,01 0,02
Korrelopbouw - mm     max. 0,3
Laagdikte minimum - mm    

0,5 (hoeken/luchtgaten)

Laagdikte maximum
 
-
 
mm
 
   

7 (nivelleermortel)

10 (kleine opp.)

Densiteit - g/cm³     ca.  1,80

Aanmaakwater per zak

van 20 kg 

-
 
liter
 
    3,8 - 4,5
 
Verwerkingstijd - minuten     30 - 45
Binding begin - minuten     45 - 75
Binding einde - minuten     60 - 120

Ondergrond- en

omgevingstemperatuur

-
 
°C
 
    tussen +5 en +30 
 
Druksterkte na 1 dag EN 12190 N/mm² - 17,00 ≥ 15
Druksterkte na 7 dagen EN 12190 N/mm² - 26,40 ≥ 20
Druksterkte na 28 dagen EN 12190 N/mm² - 31,90 ≥ 25

Hechtsterkte (28 dagen)

beton

EN 1542 N/mm² ≥   0,8  2,89  

Hechtsterkte na vries en
dooi (50 cylcli met zout)

EN 13687-1 N/mm² ≥   0,8 3,10  

Hechtsterkte na donder

en stortregen (50 cycli)

EN 13687-2 N/mm² ≥   0,8 3,20  

Hechtsterkte na drogen

(50 cycli)

EN 13687-4 N/mm² ≥   0,8 2,90  
E-modulus EN 13412 N/mm² - 10.909  
Scheurbestendigheid (I) Coutinho type ring      

Geen scheuren

na 150 dagen

Scheurbestendigheid (II) DIN type V-goot      

Geen scheuren

na 150 dagen

Capillaire absorptie EN 13057
 
kg/m-2/h-0.5 ≤   0,5 0,25  


Uithardingstijden gemeten bij 21ºC ± 2°C en 60% ± 10% relatieve luchtvochtigheid. Bij hogere temperaturen kortere tijden; bij lagere temperaturen langere tijden. De hierboven genoemde technische gegevens zijn statistische gegevens en kunnen verschillen van de werkelijk gemeten waarden. Toleranties zijn beschreven in geschikte standaardresultaten.
 Contact

PLAKA Belgium
Industrielaan 2
B-1740 Ternat
T: +32 (0)2 582 29 45
F: +32 (0)2 582 19 62
E: info@plakagroup.be
Aanmelden voor PLAKA E-news Plaka Group

PLAKA GROUP BUILDING SITE SOLUTIONS

PLAKA® is a registered trademark of CRH® plc,
The International Building Materials Group

© 2013 All rights reserved by the Plaka Group