Verwerking

Voorbereiding

 • Metselwerk muren (cinderblok, baksteen, beton,...), moet eerst worden bedekt met traditioneel gips.
 • De te behandelen oppervlakkes moeten perfect schoon en solide zijn. De bouwdelen moeten droog of licht vochtig zijn, vóór toepassing van Plakazwart.
 • Verwijder losse stukjes op de oppervlakte, alsook elke stof die afbreuk kan doen aan de wrijvingscoëfficiënt zoals vetten of oliën rond de randen.
 • Mogelijke scheuren en gebreken in de ondergrond zullen eerst moeten behandeld worden, vooraleer dit product kan gebruikt worden. (Raadpleeg uw technische dienst).
 • Bij een metalen ondergrond, past u eerst een roestremmer toe.
 • Houten ondergrond moet proper en cohesief zijn.
 • De kamertemperatuur en de temperatuur van de ondergrond mogen niet lager zijn dan + 5 ° C.

Verwerking

 • Goed schudden voor gebruik.
 • Plakazwart met kwast of roller aanbrengen.
 • Een tweede laag aanbrengen, nadat de eerste laag volledig droog is.
 • Plakazwart moet beschermd worden tegen de regen, tot het volledig droog is. 
 • Na ten minste 4 dagen kunnen eventuele vulmaterialen worden aangebracht.
 • Bij een aangebroken verpakking, kunt u een dun laagje water toevoegen om uitdrogen te voorkomen.
 • Indien u tijdelijk het werken onderbreekt, plaats dan uw kwast of roller in water.

Belangrijk

 • Plakazwart niet verwerken bij temperaturen onder +5 °C of op bevroren materialen.
 • Plakazwart niet verwerken in geval van regen.
 • Plakazwart verdunnen met organische oplosmiddelen.
 • Plakazwart niet warmen.
 • Plakazwart niet toepassen op materialen die in contact komen met levensmiddelen.
 • Gebruik geen Plakazwart voor het waterdicht maken van structuren die in contact staan met organische oplosmiddelen, minerale, plantaardige en dierlijke oliën.

Reiniging

 • Direct na het aanbrengen is Plakazwart eenvoudig te verwijderen met schoon koud water.
 • Na uitharding is Plakazwart alleen mechanisch of met een oplosmiddel op oliebasis te verwijderen.

Verbruik en opslag

 • Het verbruik van Plakazwart is ongeveer 0,2 à 0,3 kg/m2 per aan te brengen laag.
 • U kunt Plakazwart ongeveer 1 jaar bewaren, mits gestockeerd in de originele verpakking en beschermt tegen vorst en zonlicht.
 • Plakazwart is leverbaar in kunststof zakken van 10, 30 of 100 kg.
 • Volgens de geldende Europese normen, hoeft het vervoer van Plakazwart niet gevaarlijk transport worden beschouwd.
 • Tijdens de hantering van het product is het raadzaam om beschermende handschoenen dragen.
 • Het is aanbevolen om de voorzorgsmaatregelen die betrekking hebben op de verwerking van chemische stoffen in acht te nemen.
Raadpleeg ons veiligheidsfiche voor meer informatie. Deze is op aanvraag verkrijgbaar.


  Contact

PLAKA Belgium
Industrielaan 2
B-1740 Ternat
T: +32 (0)2 582 29 45
F: +32 (0)2 582 19 62
E: info@plakagroup.be
Aanmelden voor PLAKA E-news Plaka Group

PLAKA GROUP BUILDING SITE SOLUTIONS

PLAKA® is a registered trademark of CRH® plc,
The International Building Materials Group

© 2013 All rights reserved by the Plaka Group