Technische specificaties

Materiaal : Licht thixotrope emulsie vloeistof
Kleur : Zwart (het product is in de emmer bruin)
Dichtheid : 1,1 g/cm3
pH waarde : 10
Brookfield viscositeit : 40.000 mPas
Risico van ontvlambaarheid : Geen
Verwerkingstemperatuur : + 5°C tot + 35 °C
Hulpmiddelen : Kwast, roller of spuitpistool

Tijd van drogen op poreuze

oppervlaktes

: Afhankelijk van de temperatuur, vb. 20 min.
  minimaal bij + 20°C

Tijd van drogen op een stevig
ondergrond

: Afhankelijk van de temperatuur, vb. 1 à 2 u.
  minimaal bij + 20°C
Waterdamp doorlaatbaarheid : Niet
Krimp : Nul tot 90°C
Temperatuurbestendigheid : - 40 °C à + 90°C
Regenwaterbestendigheid : à +23°C 6 à 8 uur na het aanbrengen

 

 Contact

PLAKA Belgium
Industrielaan 2
B-1740 Ternat
T: +32 (0)2 582 29 45
F: +32 (0)2 582 19 62
E: info@plakagroup.be
Aanmelden voor PLAKA E-news Plaka Group

PLAKA GROUP BUILDING SITE SOLUTIONS

PLAKA® is a registered trademark of CRH® plc,
The International Building Materials Group

© 2013 All rights reserved by the Plaka Group