Glijdeuvels voor opname van dwarskracht met akoestische isolatie ΔLw = 34 tot 36 dB

De akoestische Titan deuvel wordt gebruikt voor het akoestisch ontkoppelen van trappenhuizen en liftkokers.


Trillingen veroorzaakt op trappen en in liftkokers, zullen zich onvermijdelijk naar de omliggende structuur verspreiden. Om deze trillingsoverdracht tegen te gaan, worden trappen en liftkokers van de omliggende structuur gescheiden door middel van een voeg, opgevuld met een geluidsabsorberende minerale wol.
Om de lastoverdracht ter hoogte van de voeg mogelijk te maken, worden akoestische Titan deuvels voorzien in de voeg. Zodoende worden de dwarskrachten opgenomen en blijft de akoestische ontkoppeling gegarandeerd.

 

De geluidsgolven overgebracht via het beton van trappenhuizen en liftkokers, worden systematisch gedempt. Zo bekomt men een belangrijke vermindering van de overdracht van contactgeluiden. De door de deuvel opgevangen krachten worden naar het beton overgebracht via de geïntegreerde Titan versterkingswapening.

 

De voor U benodigde vormen van de versterkingswapening, vindt U bij onze Titan productinformatie.Contact

PLAKA Belgium
Industrielaan 2
B-1740 Ternat
T: +32 (0)2 582 29 45
F: +32 (0)2 582 19 62
E: info@plakagroup.be
Aanmelden voor PLAKA E-news Plaka Group

PLAKA GROUP BUILDING SITE SOLUTIONS

PLAKA® is a registered trademark of CRH® plc,
The International Building Materials Group

© 2013 All rights reserved by the Plaka Group