Kwaliteit van Fondaform:

  • Breedte van de panelen: 1,20 m (8mm) /2,20 m (10mm)
  • Lengte: 2,40 m.
  • Richting van de kanalen: in lengte richting.
  • De stijfheid van het paneel wordt verzekerd door de kanalenstructuur.


Fondaform met een dikte van 8 of 10 mm, kan eenvoudig gesneden en geplooid worden met behulp van een cutter. Het plooien gebeurt door een snede aan te brengen aan één zijde van een kanaal en dit naar gelang de afmetingen van de te verwezenlijken balken of zolen. De stijfheid van het paneel blijft volledig behouden en er blijft een goede bescherming van het funderingsbeton aanwezig. Er moet niet ontkist worden en het beton moet niet gereinigd, noch beschermd worden.

Indien nodig kunnen de bekistingwanden worden gefixeerd en verstevigd, door het aanbrengen van staven Ø 6 mm doorheen de kanalen van de Fondaform plaat. Verbindingsstukken zijn overbodig.
 
 

Mechanische eigenschappen

Fondaform 8 mm

 

  Tolerantie
Indrukking ~737 kPa -
Buigzaamheid ~281 /mm² -
Oplosbaarheid niet oplosbaar -
 

Fondaform 10 mm

 

  Tolerantie
Indrukking 577 kPa -
Buigzaamheid niet meetbaar -
Oplosbaarheid niet oplosbaar -
 

Kenmerken van de polypropyleen basis

De polypropyleen basis, welke bij de vervaardiging van de platen is gebruikt,

heeft de volgende kenmerken:
 

Physieke eigenschappen Methode Eenheid Waarden
Dichtheid ISO1183 g/cm³ 0,900 – 0,905
 
Mechanische eigenschappen Methode Eenheid Waarden
Elasticiteitsmodulus ISO178 N/mm² 1200-1450
Maximale elasticiteit ISO527-2 MPa 27-28
Treksterkte ISO527-2 % 7-dec
Veerkracht bij (23°C) ISO180/1A kJ/m² >60
veerkracht bij (-20°C) ISO180/1A kJ/m² 8
 
Thermische eigenschappen Methode Eenheid Waarden
Smelt bij ISO306/A °C 150
Deformatie treed op bij ISO75/B °C 85-95
 

Om verbuigen te voorkomen, is het raadzaam de platen niet bloot te stellen

aan UV-stralen, hoge temperaturen of hoge luchtvochtigheid.
 

Fondaform is 100% recyclebaar door:
  • Verbranding met terugwinning van energie.
  • vermaling, regranulatie en extrusie.
  • Chemische recycling. Contact

PLAKA Belgium
Industrielaan 2
B-1740 Ternat
T: +32 (0)2 582 29 45
F: +32 (0)2 582 19 62
E: info@plakagroup.be
Aanmelden voor PLAKA E-news Plaka Group

PLAKA GROUP BUILDING SITE SOLUTIONS

PLAKA® is a registered trademark of CRH® plc,
The International Building Materials Group

© 2013 All rights reserved by the Plaka Group