Technische gegevens:

Materiaal

: Basis polyurethaan zachtschuim met

  een impregnering van synthetische

  coating en alu-oxide

Volumieke massa : 75 kg/m3 +/- 8 kg/m3
Kleeflaag  : Acrylaat met drager
Kleur  : Zwart
Geur  : Reukloos
Schimmelbestendigheid  : Resistent
Brandgedrag (DIN 4102, Teil 1)  : B1
Warmtegeleidingscoëfficient  : 60 mW/m.K
Gedrag bij warmte (85°C)  : Geen uittreding van impregneermiddel
Temperatuurbestendigheid  : -30°C tot +85°C
Vervorming (MTV)  : > 25% NEN 3413
Maximale comprimering  : 90% van de oorspronkelijke dikte
UV-bestendigheid  : Volgens DIN 53387
Invloed van water, zouten en logen : Geen
Houdbaarheid  : 12 maanden op rol


Contact

PLAKA Belgium
Industrielaan 2
B-1740 Ternat
T: +32 (0)2 582 29 45
F: +32 (0)2 582 19 62
E: info@plakagroup.be
Aanmelden voor PLAKA E-news Plaka Group

PLAKA GROUP BUILDING SITE SOLUTIONS

PLAKA® is a registered trademark of CRH® plc,
The International Building Materials Group

© 2013 All rights reserved by the Plaka Group