Oktober 2016 - Pierre

Stabox Techniek: een handige brochure met de overdraagbare dwarskrachten per type Stabox

Meer dan 30 jaar geleden bracht Plaka Belgium de Stabox op de markt. Dankzij deze wachtstavendoos werd de uitvoering van stortvoegen aanzienlijk vereenvoudigd. Waar men in het verleden gaten in de bekisting moest boren zodat de wachtwapening kon uitsteken, wint men nu kostbare tijd door een Stabox tegen de bekisting aan te nagelen en er na het ontkisten de wachtwapening uit te ontplooien. Het unieke ontwerp van de Stabox garandeert een optimale verankering ter plaatse van de stortvoeg.Het gecertificeerde wapeningsstaal dat gebruikt wordt voor de productie van de Stabox blijft zijn volledige sterkte behouden na eenmalig opplooien en terugplooien. Dit betekent dat bij het berekenen van de toelaatbare dwarskrachten, gerekend mag worden met 100% van de sterkte van het wapeningsstaal.

Bij het toepassen van Stabox wachtstavendozen is het de verantwoordelijkheid van de klant om het juiste type Stabox en de daarbij horende toelaatbare krachten te bepalen. Op zich is dit geen probleem aangezien alle nodige karakteristieken gekend zijn. Om het rekenwerk voor de klanten te beperken, publiceert Plaka Belgium nu een technische brochure met daarin de overdraagbare dwarskrachten per type.De krachten in deze technische brochure werden berekend overeenkomstig Eurocode 2 (NBN EN 1992-1-1) en zijn Nationale Bijlage (ANB). De overdraagbare dwarskrachten werden berekend voor zowel horizontale (muur - vloerplaat) als verticale (muur - muur) stortvoegen. Bij de horizontale stortvoegen is de nuttige hoogte “d” een bepalende factor in de berekeningen. Bij de verticale stortvoegen werd gerekend met een volledig ruwe oppervlakte ter plaatse van de stortvoeg.


Voor Plaka Belgium betekent een goede dienstverlening niet enkel het leveren van kwaliteitsvolle producten op de werf, maar ook het aanbieden van de nodige technische ondersteuning. Met de publicatie van deze technische brochure heeft Plaka Belgium gehoor gegeven aan een stijgende vraag van de aannemers. Met behulp van deze tabellen kan men op de werf nog sneller inspelen op eventuele aanpassingen zonder telkens de stabiliteitsingenieur te moeten contacteren voor bijkomende berekeningen. In praktijk wordt het type Stabox namelijk vaak gekozen in functie van de diameter en de tussenafstand van de wapeningsnetten. Nu kan men bij wijzigingen veel gemakkelijker controleren of de overdraagbare dwarskracht van het nieuw gekozen type Stabox groter of gelijk is aan de over te dragen dwarskracht die vermeld staat op het stabiliteitsplan.


Klik hier om de pdf te downloadenContact

PLAKA Belgium
Industrielaan 2
B-1740 Ternat
T: +32 (0)2 582 29 45
F: +32 (0)2 582 19 62
E: info@plakagroup.be
Aanmelden voor PLAKA E-news Plaka Group

PLAKA GROUP BUILDING SITE SOLUTIONS

PLAKA® is a registered trademark of CRH® plc,
The International Building Materials Group

© 2013 All rights reserved by the Plaka Group